Home » Archives »

Ranked B by the Romanian National Council for scientific Research

HISTORICAL YEARBOOK

VOLUME X, 2013

WAR CONDUCT AND PEACEMAKING IN MODERN WORLD

Ileana CĂZAN, Déclarations et raisons de guerre ; les conflits militaires entre les Habsbourgs et les Ottomans (XVIIe siècle) – ”N. Iorga” History Institute Bucharest, Romania5
Florin ANGHEL, Romanian-Croatian Forgotten Alliance: New Axis Borderland in the Balkans, 1941- 1944 – Ovidius University of Constanța, Romania16
Radu TUDORANCEA, Our comrades’s children. The North Korean children (orphans) in Communist Romania during the Korean War – ”N. Iorga” History Institute Bucharest, Romania28
Gabriel Stelian MANEA, Romania and the Mediation of the American-Chinese Rapprochement, 1967-1971 – Ovidius University of Constanța, Romania37
Andreea-Iuliana BĂDILĂ, The Negotiations of Dipoli. Initiatives of the Romanian Delegation at the Preparatory Talks for the Conference on Security and Cooperation in Europe, 22 November 1972 – 8 June 1973 – Univeristy of Bucharest, Romania50
T.O. SMITH, Britain In Vietnam: A Myth Re-Examined – Huntington University, USA68

COMMUNIST CULTURE AND MENTALITY BUILDING

Iacob MÂRZA, Libraries and Book Collections of the Teachers of Blaj during the Enlightenment – ”1 Decembrie” University, Alba-Iulia, Romania77
Simina BĂDICĂ, The Revolutionary Museum: Curating the Museum of Communist Party History in Romania (1948-1958) – Museum of the Romanian Peasant, Bucharest, Romania95
Mioara ANTON, Small and Wretched Men. Letters to Power. 1948- 1964 – ”N. Iorga” History Institute Bucharest, Romania110
Cristian VASILE, The Amateur Art Movement at the Beginning of Ceauşescu’s Regime, 1965–1971 – ”N. Iorga” History Institute Bucharest, Romania131
Cosmin POPA, Conservatism and Realism in Contemporary Russian Historiography – ”N. Iorga” History Institute Bucharest, Romania150

NOTES AND REVIEWS

Nicolae-Șerban Tanașoca, Balcanologie şi politică în România
secolului XX: Victor Papacostea în documente din arhivele Securităţii şi din arhiva personală, 328 pp. (Mihaela Stroe) ; Ioana Diaconescu, Scriitori în arhiva C.N.S.A.S.. Intelectuali urmăriți informativ, arestati, condamnati, ucisi în detenție (1946-1989) : studii însoțite de anexe selectate din arhivele CNSAS, București, Fundația Academia Civică, 2012, 424 pp. (Mihaela Stroe) ; Vecinătăți și ziduri. Români și ruși (secolele XVI-XXI). Lucrările sesiunii a XVII-a a Comisiei mixte a istoricilor din România și Federația Rusă, Constanța, septembrie 2012, coord. Florin Anghel, Mioara Anton, Târgoviște, Editura Cetatea de Scaun, 2012. (Mihaela Stroe) ; Mihail Dobre, România la sfârsitul Războiului Rece: statut geopolitic și opțiuni de securitate, București, Editura Enciclopedică, 2011, 453 p. (Mihaela Stroe); Mihaela Cristina Verzea, Partidul – Stat: structuri politice (1948- 1965), Târgoviște, Editura Cetatea de Scaun, 2013, 478 pp. (Mihaela Stroe
161